ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Basit büyük arter transpozisyonlu dört aylık olguda duktal stent implantasyonu ile sol ventrikülünün kondüsyone edilmesi sonrası başarılı arteriyel switch ameliyatı
Ahmet Çelebi1, Halil Demir1, Numan Ali Aydemir2, Türkay Sarıtaş1, Abdullah Erdem1
1Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5324
Büyük arter transpozisyonu olan olgularda arteriyel switch ameliyatı ilk tercih edilmesi gereken tedavi şeklidir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde sık rastlanan bir sorun, hastaların bu ameliyatın başarıyla yapılabileceği dönemden sonra başvurmalarıdır. Bu yazıda komşu bir ülkeden dört aylık iken, merkezimize gönderilen ve arteriyel switch ameliyatı şansını yitirmek üzereyken duktal stent implantasyonu gerçekleştirilerek sol ventrikül performansı bu ameliyat için daha iyi hale getirildikten sonra ameliyat yapılan bir olgu sunuldu. Arteriyel switch ameliyatının riskli olacağının düşünüldüğü geç başvuran olgularda duktal stent implantasyonu ile sol ventrikülün kondisyone edilmesi, ameliyat öncesi bu riski azaltan bir seçenek olabilir.
Keywords : Arteriyel switch ameliyatı; duktal stentleme; büyük arterlerin transpozisyonu
Viewed : 9529
Downloaded : 1843