ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik arteriyovenöz fistül konjestif kalp yetmezliğine yol açar mı? Bir olgu sunumu
Ümit Menteşe1, Ergün Haliloğlu1, Sefer Usta1, Fahri Özcan2
1Ahi Evren Kalp Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5413
Edinsel arteriyovenöz fistüller, penetran travmalar sonucunda gelişebilir. Yetmiş iki yaşında erkek hasta nefes darlığı, bacakta şişlik ve ülsere yara nedeniyle kliniğimize yatırıldı. Kırk beş yıl önce ateşli silah yaralanması geçirmiş olan olgunun yapılan fizik muayenesinde konjestif kalp yetmezliği, sol bacakta venöz yetmezlik ve ülsere staz dermatiti olduğu saptandı. Bu olgu, travmatik arteriyovenöz fistüller hemen tanı konulup tedavi edilmezse belli bir zaman diliminde basit bir venöz yetmezlik kliniği ile konjestif kalp yetmezliği gibi kompleks yapıda karşımıza çıkabileceğini hatırlatmak amacıyla sunuldu.
Keywords : Arteriyovenöz fistül; konjestif kalp yetmezliği; ateşli silah yaralanması; venöz yetmezlik
Viewed : 11009
Downloaded : 2845