ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikülün dev yalancı anevrizmasına cerrahi yaklaşım
Utku Ünal, Kerem Yay, Veysel Başar, Ali İhsan Parlar, Ferit Çiçekcioğlu, Salih Fehmi Katırcıoğlu
Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5124
Sol ventrikül psödoanevrizması akut miyokard enfarktüsü sonrası oluşan nadir, fakat yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Erken tanı ve cerrahi, hastanın iyileşmesi için önemlidir. Seksen yaşında erkek hasta ciddi nefes darlığı ile hastaneye başvurdu. Koroner anjiyografi ve ventrikülografide dev sol ventriküler psödoanevrizma görüldü. Psödoanevrizmaya cerrahi yaklaşım mitral kapak ve doğrudan anevrizma kesesinden yapıldı. Defekt, Dacron yama ile kapatıldı. Ameliyat sonrası dönem sorunsuzdu ve hasta cerrahi sonrası 7. günde taburcu edildi.
Keywords : Sol ventrikül; miyokard enfarktüsü; yalancı anevrizma
Viewed : 11529
Downloaded : 2241