ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Splenik arterden superior mezenterik artere baypas ile kronik mezenterik iskeminin cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Yunus Nazlı1, Necmettin Çolak1, Hüseyin Şahin2, Kayıhan Akın3, İsmail Olgun Akkaya1, Mikdat Bozer2, Ömer Çakır1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Fatih University, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Medicine Faculty of Fatih University, Ankara, Turkey
3Department of Radiology, Medicine Faculty of Fatih University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5292
Kronik mezenterik iskemi, yüksek mortalite ve morbidite oranları ile karın ağrısının nadir, fakat önemli bir nedenidir. Yemek sonrası karın ağrısı, sitofobi ve kilo kaybı önemli klinik bulgu ve belirtilerdir. Tedavinin esas amacı, intestinal perfüzyonu yeniden sağlayarak hastanın belirtilerini ortadan kaldırmak ve bağırsak nekrozlarını önlemektir. Kronik mezenterik iskeminin tanısında Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi ve konvansiyonel anjiyografi kullanılır. Kronik mezenterik iskeminin tedavisinde medikal tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi veya endovasküler girişimler de kullanılabilir. Bu yazıda inferior ve superior mezenterik arteri tıkalı kronik mezenterik iskemisi olan ve splenik arterden superior mezenterik artere baypas ameliyatı ile başarılı şekilde tedavi edilen 60 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Baypas; kronik mezenterik iskemi; splenik arter; superior mezenterik arter
Viewed : 9535
Downloaded : 1796