ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnterventriküler septum yerleşimli kardiyak kist hidatik olgusu
Yasin Ay, İbrahim Kara, Cemalettin Aydın, Hasan Basri Erdoğan, Cevat Yakut
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4212
Kardiyak kist hidatik, oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Kardiyak kist hidatikler genellikle asemptomatik olmakla birlikte, kistin yerleşimine ve boyutuna bağlı olarak atriyoventriküler blok, senkop, perikardit, kalp kapak orifislerinde daralma ve ani ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Bu yazıda, ilk başvuru nedeni senkop olan ve interventrikül septum yerleşimli kist hidatik olgusu sunuldu.
Keywords : Kist hidatik; interventriküler septum; senkop
Viewed : 8704
Downloaded : 1951