ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Femoral venden sağ ventriküle hızlıca kayan yabancı cisim ile seyreden patent duktus arteriozus koil oklüzyonunun nadir bir komplikasyonu
Süreyya Talay, Derih Ay, Bilgehan Erkut
Department of Cardiovascular Surgery, Erzurum Region Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5441
Bu yazıda koil oklüzyonu sırasında patent duktus arteriozus (PDA) komplikasyonu görülen dört yaşında bir kız olgu sunuldu. Yabancı cisim olarak koil, femoral ven uygulamasının başlangıç fazında komşu kısımların uçlarını birleştirme görevi gören cihazdan ayırmak üzere, invaziv pediatri uzmanı tarafından bildirildi. Ameliyathanede cerrahi öncesi radyolojik skopide kısa taşınma süresi sırasında iliyak venden sağ ventriküle hareket eden koil izlendi. Hastaya sternotomi ile acil aortobikaval kanülasyon yapıldı ve sağ atriyotomi ile kardiyak arrest altında koil çıkarıldı. İyatrojenik yabancı cisim embolizasyonu, doğuştan kalp defektlerinin perkütan tedavi yaklaşımı sırasında görülen muhtemel ölümcül bir komplikasyondur. Bu perkütan tekniklerin yalnızca kalp damar cerrahları tarafından yedekleme olanakları olması halinde yapılmasını önemle önermekteyiz.
Keywords : Aortobikaval kanülasyon; koil embolizasyonu; yabancı cismin çıkarılması; patent duktus arteriozus
Viewed : 9909
Downloaded : 1998