ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik aort diseksiyonunda geç endovasküler onarım
Berk Özkaynak1, Adil Polat1, Bora Farsak1, Nihan Kayalar1, Funda Gümüş2, Gülçin Hepgül3, Vedat Erentuğ1
1Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5457
Kırk bir yaşındaki erkek hasta yüksek enerjili trafik kazası sonrasında kliniğimize getirildi. Radyolojik değerlendirmede evre 2 dalak laserasyonu, çoklu kemik kırığı ve periaortik hematomun eşlik ettiği tip B aort diseksiyonu görüldü. Lokal anestezi ile subklaviyen arterin distaline torasik endovasküler aort onarımı uygulandı. Torasik aort lezyonlarının endovasküler onarımı düşük perioperatif mortalite ve morbidite oranlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Çok sayıda ölümcül yaralanmaların mevcut olması durumunda, aortun onarımı için hastanın hemodinamik olarak stabilize edilmesi gerekir.
Keywords : Aort diseksiyonu; torasik endovasküler onarım; travma
Viewed : 8358
Downloaded : 2019