ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transkateter atriyal septal defekt kapatılması esnasında gelişen sol atriyal rüptürün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Hasan Uncu1, Mehmet Acıpayam1, Onur Kadir Uysal2, Faruk Başdoğan1, İbrahim Özsöyler1
1Department of Cardiovascular Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Department of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5460
Bu yazıda atriyal septal defektin (ASD) perkütan kapatılması sırasında sol atriyum yaralanması gelişen ve acil cerrahi girişimde bulunulan 37 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Hasta koroner anjiyografi laboratuvarında sekundum tip ASD’nin transkateter kapatılması esnasında tamponad gelişmesi üzerine acil ameliyata alındı. Medyan sternotomiyi takiben perikard açıldı. Yapılan eksplorasyonda sol atrium tavanında rüptür olduğu ve bu bölgeden aktif kanama olduğu görüldü. Bir santimetrelik rüptüre sol atriyum tavanı 4/0 prolen ile primer kapatıldıktan sonra, sekundum tip ASD primer olarak kapatıldı. Ameliyat sonrası takipleri sorunsuz seyreden hasta 5. günde taburcu edildi.
Keywords : Atriyal rüptür; atriyal septal defekt; acil cerrahi; perkütan atriyal septal defekt kapatılması
Viewed : 8811
Downloaded : 1777