ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer oksalozisli bir hastada tersinir yaygın arteriyel spazm
Umut Özyer1, Tankut Hakkı Akay2, Fatih Boyvat1
1Department of Radiology, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4076
Bu yazıda, alt ekstremite iskemisi ile başvuran primer oksalozis tip 1’li 22 yaşında kadın olgu sunuldu. Hastanın arteriyogramlarında abdominal aort, iliyak arterler ve alt ekstremite arterlerinde yaygın arteriyel daralma görüldü. Sürekli nitroprusid infüzyonu iskemi semptomlarında ani rahatlama sağladı. Takipte yürüme kapasitesinde iyileşme ve damar kalibrasyonunda artış ile sonuçlanan nifedipin tedavisine başlandı. Ani hastalık başlangıcı ve semptomlarda hızlı iyileşme sağlayan nitroprusid infüzyonu, vasküler semptomları olan oksalozis hastalarında denenebilir.
Keywords : Arteriyel vazokonstrüksiyon; kan damarları; nifedipin; nitroprussid; oksalozis
Viewed : 8550
Downloaded : 1881