ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntravasküler kateter parçasının snare loop kateter kullanılarak transjuguler yolla çıkarılması
Alper Güzeltaş, Meki Bilici, Ender Ödemiş, Celal Akdeniz, Neslihan Melikoğlu
Department of Pediatric Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5549
Santral venöz kateterler santral venöz basınç ölçümü, total parenteral beslenme, kan örneklerinin alınması, kan ürünlerinin transfüzyonu, kemoterapi ve uzun süreli antibiyotik tedavisi dahil olmak üzere, çok çeşitli amaçlar için kullanılır. Kateterin fragmante olması nadir görülen bir komplikasyon olmakla birlikte, acilen girişimsel veya cerrahi yolla çıkarılması gerekmektedir. Fallot tetralojisi tanısı ile acil şant ameliyatı yapılan dört aylık kız hastada femoral kateterin distal ucu yanlışlıkla koptu. Çekilen arkaön grafi ile kateterin parçası sol iliyak ven içerisinde tespit edildi. Parça sağ juguler vene yerleştirilen kılıf aracılığıyla vena kava superior, sağ atriyum, vena kava inferiordan ilerletilerek 4F Amplatz Goose Neck Snare kullanılarak transjuguler yolla başarılı şekilde çıkartıldı. İşlem sırasında bir komplikasyon gelişmedi. Transkateter yolla yabancı cisim çıkartılması güvenli ve etkili bir yöntemdir. Yabancı cismin çıkarılması birçok farklı arteriyel ve venöz yollarla mümkündür. Belirli hastalarda ulaşım kolaylığı ve yabancı cismi yakalama açısının uygun olması nedeniyle, transjuguler yol tercih edilebilir.
Keywords : Kateter; snare; transkateter yaklaşım
Viewed : 8650
Downloaded : 1866