ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Seyrek görülen bir kalça ağrısı nedeni: Uzun süreli oturmaya bağlı immobilite ile ilişkili izole gluteal derin venöz trombozu
Serkan Şener1, F. Çiğdem Doğulu2, Nevzat Demirhan3
1Department of Emergency Medicine, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
3Department of Radiology, Acıbadem Bursa Hospital, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5897
Bu yazıda iş yerinde uzun süreli oturmaya bağlı immobilitenin venöz trombozun majör risk faktörü olduğu, 32 yaşında izole gluteal derin ven trombozlu bir kadın olgu sunuldu. Başvuru sırasında hastada bir haftadır devam eden ve son iki gün giderek artan şiddetli sol kalça ağrısı mevcuttu. Kontrast maddeli kalça manyetik rezonans görüntülemede sol inferior gluteal ven trombozu ve akabinde renkli Doppler ultrasonografi ile desteklenen perivasküler enflamasyon görüldü. Trombozun muhtemel nedenleri araştırılırken, hastanın iş yerinde uzun süreli oturmasından başka risk faktörü saptanmadı. Düşük moleküler ağırlıklı heparin ve varfarin ile antikoagülasyondan sonra, hastanın semptomları iki hafta içerisinde tamamen düzeldi. Bilinen risk faktörlerinin mevcut olmaması durumunda, uzun süreli oturmaya bağlı immobilite ile ilişkili 21. yüzyıl yaşam tarzı, venöz tromboza katkıda bulunan ana etmen olarak düşünülebilir.
Keywords : Gluteal ven; kalça ağrısı; uzun süreli oturma, immobilite; tromboembolizm
Viewed : 8308
Downloaded : 7790