ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventriküle bası yapan sol atriyal apendiks dev anevrizması ve trombüsü
Ufuk Eryılmaz1, Çağdaş Akgüllü1, Tünay Kurtoğlu2, Tarkan Tekten1, Berent Dişçigil2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6647
Sol atriyal apendiksin doğuştan anevrizması nadir bir anomali olup, genellikle erişkinlikte ortaya çıkar. Çoğu hasta asemptomatiktir; ancak hastalar genellikle atriyal taşiaritmilerden kaynaklanan çarpıntıdan yakınır. Hastalık sıklıkla sistemik emboliler ile kendini gösterir. Bu anevrizmaların başlıca bulgusu anormal kardiyak silüet olduğundan, ayırıcı tanıda kardiyak tümör veya perikardiyal kist düşünülmelidir. Değişik görüntüleme teknikleri tanıda değerlidir ve farklı patolojiler arasından ayırıcı tanı imkanı sağlar. Önerilen tedavi, anevrizmanın cerrahi rezeksiyonudur. Bu yazıda, sol atriyal apendiks anevrizması bulunan 66 yaşında kadın olgu sunuldu. Hasta, atriyal fibrilasyon ve tekrarlayıcı sistemik embolizasyonlar nedeniyle başvurdu. Tanı, transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi ile konuldu. Hasta, anevrizmanın ekstrakorporeal dolaşım altında cerrahi rezeksiyonu ile tedavi edildi.
Keywords : Sol atriyal apendiks anevrizması, sistemik embolizasyon; trombüs
Viewed : 20271
Downloaded : 3048