ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntermitan klodikasyonun nadir nedeni: 16 yaşında erkek çocukta tekrarlayan popliteal entrapment sendromu
Güven Tekbaş1, Hatice Gümüş1, Faysal Ekici1, Selvi Kelekçi2, Celal Yavuz3, Aslan Bilici1
1Department of Radiology, Medicine Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Department of Pediatrics, Medicine Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4756
Popliteal arter entrapment sendromu, ağırlıklı olarak genç sporcu erkeklerde görülen, nadir klinik bir tablodur. Popliteal arter entrapment sendromunun birincil semptomu intermitan klodikasyodur. Primer tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi tedavi sonrası özellikle ergenlik dönemindeki hastalar, nüks riski açısından yakından takip edilmelidir.
Keywords : Klodikasyon; entrapment sendromu; aterosklerotik olmayan vasküler hastalık; popliteal arter; stenoz
Viewed : 9202
Downloaded : 2018