ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ABDOMİNAL AORTİK CERRAHİ SONRASI KOLON İSKEMİSİ GELİŞME RİSKİNİN, İNFERİOR MEZENTERİK ARTER GÜDÜK BASINCI ÖLÇÜMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa KARSLI, Enver DAYIOĞLU, Aydın KARGI, *Cevahir HABERAL
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL,
*Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
Gerek anevrizma gerekse tıkayıcı hastalık nedeniyle abdominal aortik cerrahi uygulanacak hastalarda, kolon iskemisi gelişimi, günümüzde halen güncelliğini koruyan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kolon kan akımı yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi de inferior mezenterik arter (İMA) güdük basıncı ölçümleri yapılmasıdır.
Biz de bu amaçla kliniğimizde anevrizma ve tıkayıcı hastalık nedeniyle ameliyat edilecek 30 hasta üzerinde İMA’sı açık olarak saptananlarda güdük basıncı ölçümü yaptık ve güdük basıncı – sistemik basınç indeksi hesapladık. 12 hastada İMA açık olarak saptandı. Yapılan ölçümlerde, 4 hastada, güdük basıncı ve güdük basıncı – sistemik basınç indeksinin literatürde kabul edilen kritik sınırların altında oluduğunu saptadıkk. Ancak bu hastaların hiç birisinde ameliyat sonrası dönemde kolon iskemisine ait bulgular saptanmadı.
Sonuç olarak, İMA perfüzyon basıncı ölçümlerinin kolon kan akımı yeterliliğinin değerlendirilmesinde güvenilir bir metod olmadığı görülmüştür.
Keywords : Kolon iskemisi, Aortik cerrahi, İnferiyor mezenterik arter güdük basıncı
Viewed : 12314
Downloaded : 3084