ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömoni ile birlikte karşı akciğerde primer spontan pnömotoraks
Kuthan Kavaklı, Hasan Çaylak, Orhan Yücel, Ersin Sapmaz, Sedat Gürkök
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.2958
Akciğer hastalıklarının tanısında birinci basamak tanı aracı akciğer grafisidir. Akciğer grafisinin değerlendirilmesi genellikle klinisyen hekim tarafından yapılmaktadır. Eşlik eden patolojilerin gözden kaçmaması için grafinin bütün olarak değerlendirilmesi önemlidir. Bu yazıda, sağ alt lobta pnömoni ve parapnömonik plevral efüzyonu ile birlikte karşı tarafta pnömotoraksın eşlik ettiği 18 yaşında erkek bir olgu sunuldu.
Keywords : Plevral efüzyon; pnömotoraks; pnömoni
Viewed : 14494
Downloaded : 3122