ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İş kazası sonucu trakea rüptürü gelişen olgu
Oya Uncu İmamoğlu, Bülent Aydemir, Recep Ustaalioğlu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.3982
Altmış bir yaşındaki erkek hasta iş kazası sonucunda oluşan parapleji ile özel bir hastaneye başvurdu. Hastaya iki taraflı tüp torakostomi ve sol kol amputasyonu yapıldı. Üç gün sonra takip sırasında çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde trakeal rüptür şüphesi olması üzerine kliniğimize sevk edildi. Rijit ve fiberoptik bronkoskopi ile tanı kesinleştirilerek, olgu ameliyata alındı. Ameliyat sırasında torasik girişten başlayan sağ ana bronşa dek uzanan arka membran yırtığı tespit edildi ve primer sütür ile tamir edildi. Ameliyat sırası dönemde bronşiyal sistemden alınan kültürde üreme olmasına rağmen, olgu 20. gün taburcu edildi.
Keywords : Trakeal yaralanma; trakeal yırtık; travma
Viewed : 9784
Downloaded : 1926