ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus leiomyomunun torakoskopik enükleasyonu
Pınar Varer1, İrfan Yalçınkaya2, Cemal Asım Kutlu2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4649
Özofagus leiomyomu, benign özofagus tümörlerinin en sık görülenidir. Torakoskopik enükleasyon, günümüzde bu lezyonların çoğunda tercih edilen yaklaşımdır. İngilizce literatürde çok sayıda çalışma olmasına karşın, Türkçe literatürde bugüne kadar yayınlanmış bir makaleye dahi rastlanmadı. Bu yazıda, video yardımlı torakoskopik cerrahi ile enükliye edilen özofagus leiomyomlu 69 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Özofagus; leiomyom; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 16008
Downloaded : 2234