ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senkron ipsilateral dev bül ve bronşiyal karsinoid tümörün rezeksiyonu
Adamu Issaka, Korkut Bostancı, Bedrettin Yıldızeli, Mustafa Yüksel, Hasan F. Batirel
Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4818
Senkron bronşiyal karsinoid tümör ve dev bül, nadir bir durumdur. Bu yazıda, nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı ile seyreden 62 yaşında erkek olgu sunuldu. Tıbbi tedavi ile herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yapılan incelemelerde sağ akciğer alt lobda endobronşiyal karsinoid tümör ve sağ üst lobta dev bül tespit edildi. Sağ torakotomi ile eş zamanlı büllektomi ve bronkotomi ile karsinoid tümörün rezeksiyonunun yanı sıra ameliyat sonrası trakeostomi yapıldı. Hasta 2 litre/dakika oksijen ile ameliyat sonrası 16. günde komplikasyonsuz taburcu edildi. Ameliyat sonrası altıncı ayda radyolojik, görünüm, klinik durum ve pulmoner fonksiyonlar iyileşti ve daha iyi bir yaşam kalitesi gözlendi. Birinci saniyede zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1) 0.90 litreden (tahmini %29) 1.13 litreye (tahmini %37) yükseldi. Sigara içmeye devam eden hasta, taburcu edildikten bir yıl sonra kor pulmonale nedeniyle kaybedildi.
Keywords : Bronkotomi; bül; büllektomi; endobronşiyal karsinoid
Viewed : 9011
Downloaded : 1772