ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endobronşiyal migrasyon gösteren mermi çekirdeğine bağlı bronşektatik akciğer apsesi
Bülent Mustafa Yenigün1, Murat Şahin1, Serkan Enön1, Ali Abbas Yılmaz2, Adem Güngör1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4954
Penetran göğüs travmaları tüm toraks travmaların %25-30’unu kapsamaktadır. Endobronşiyal yabancı cisimler, bronşektazi etyolojisinde rol oynayan nadir nedenlerdendir. Yirmi sekiz yıl önce ateşli silah yaralanmasına maruz kalan 67 yaşında erkek hasta uzun süre asemptomatik takip edildi ve semptomatik hale geldikten sonra eşlik eden patolojiler nedeni ile planlanan cerrahi girişim ertelenmek zorunda kalındı. Ateşli silah yaralanması sonucunda uzun dönemde bronşektazik alanlar oluşması oldukça nadirdir. Tedavi seçeneği olarak, cerrahi zamanının ve endikasyonunun belirlenmesi, morbidite ve mortalite oranının azaltılması için önemlidir.
Keywords : Akciğer apsesi; penetran göğüs travması; pulmoner rezeksiyon
Viewed : 9752
Downloaded : 1886