ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Timusun atipik karsinoid tümörü: İki olgu sunumu
Ersin Sapmaz1, Kuthan Kavaklı1, Hasan Çaylak1, Ertuğrul Çelik2, Sedat Gürkök1
1Department of Thoracic Surgery, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4768
Timusun nöroendokrin hücrelerinden köken alan timusun karsinoid tümörlerine çok nadir rastlanır. Erkeklerde üç kat daha fazla görülür. Klinik olarak timik atipik kasinoid tümörler, tipik karsinoid tümörlerden daha agresif bir davranış sergiler. Hastalıksız sağkalım oranı genellikle kötüdür. Tedavide birinci seçenek, tümörsüz rezeksiyon sınırlarının elde edildiği geniş rezeksiyondur. Radyoterapi ve kemoterapinin etkinliği halen belirsizdir. Bu yazıda, birinde adrenal yetmezliğin, diğerinde ise Cushing hastalığının eşlik ettiği atipik karsinoid tümörlü iki olgu sunuldu.
Keywords : Karsinoid tümör; göğüs cerrahisi; timüs
Viewed : 8786
Downloaded : 2044