ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Lokalize izole intraperikardiyal mezotelyoma: Olgu sunumu
Mohammed Alaa Nady1, Hussein Elkhayat1, Mohammed Mahmoud Mostafa1, Maged Abdelfattah2
1Department of Cardiothoracic Surgery, Assiut University Hospitals, Egypt
2Department Oncology, South Egypt Cancer Institute, Assiut University, Egypt
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5740
Kalbin etrafındaki perikard boşluğunu etkileyen çeşitli kanser ve hastalıklar mevcut olup, perikardiyal mezotelyom bunların en nadir görülen patolojilerinden biridir. Perikardiyal mezotelyom, en sık görülen primer malign perikardiyal tümördür. Malign perikardiyal mezotelyomanın klinik tablosu göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve geceleri şiddetli terlemeden oluşur. Bu yazıda, bugüne kadar bildirilmiş iki yıllık en uzun sağkalım süresi ile birlikte, literatürdeki beşinci lokalize izole perikardiyal mezotelyom olgusu sunuldu.
Keywords : Mezotelyom; perikardiyum; torakotomi
Viewed : 8114
Downloaded : 1884