ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İki taraflı vertebral arterin kıvrımlanma ve dolanma patolojisi: Olgu sunumu
Cengiz Özbek, Ufuk Yetkin, İsmail Yürekli, Ali Gürbüz
Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.3606
Viewed : 7295
Downloaded : 1744