ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik venöz yetmezlik ile bulgu veren kronik arteriyovenöz fistül
Murat Uğur, İbrahim Alp, Veysel Temizkan, Alper Uçak, Ahmet Turan Yılmaz
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8140
Viewed : 9184
Downloaded : 1657