ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aksiller kanülasyon bölgesindeki kanamanın kontrolü için basit bir teknik
Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Safa Göde, Ozan Onur Balkanay, Gökhan İpek
Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul University, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7280
Aksiller kanülasyon bölgesindeki kanamanın kontrolü için basit bir teknik tanımlandı. Bu teknik, aort cerrahisi hastalarında kardiyopulmoner baypas sırasında aksiller kanülasyonun yan kol greft tekniği yardımı ile yapıldığı zaman kanama görülebileceği gerçeği nedeniyle sunuldu.
Keywords : Aort cerrahisi; aksiller kanülasyon; kanama; kardiyopulmoner baypas
Viewed : 8630
Downloaded : 2040