ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ ana bronşun travmatik komplet kopması: Yaşamı tehdit eden acil bir klinik durum ve tedavisi
Rasih Yazkan1, İsa Döngel1, Hasan Ekrem Çamaş1, Tülay Tunçer Peker2
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7706
Trakebronşiyal yaralanmalar, farklı yerleşim yerlerinde basit bir membranöz trakea yırtığından rüptür veya kopmaya kadar değişkenlik gösterebilir. Bazen küçük yırtıklar tansiyon pnömotoraksa neden olabilir iken, ana bronş rüptürleri pnömotoraks veya hemotoraksa yol açmayabilir. Trakeobronşiyal yaralanmaların tanısı ilk olarak dikkatli öykü ve ayrıntılı fizik muayene ile konur. Bronşiyal yaralanma şüphesi varsa, tanı yöntemleri hızlıca kullanılmalıdır. Bu yazıda, 22 yaşında erkek hastada sağ ana bronşun travmatik komplet kopması ve başarılı tedavi tekniği sunuldu.
Keywords : Kopma; bronş; göğüs travması; cerrahi
Viewed : 9409
Downloaded : 2743