ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinden sonra nörokognitif fonksiyon bozukluğu ve biyokimyasal belirteçler
Selen Öztürk1, İbrahim Öztürk2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Beypazarı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7615
Ameliyat sonrası kognitif fonksiyon bozukluğu, kalp ameliyatından sonra sık görülen bir nörolojik komplikasyondur. En sık görülen nörolojik komplikasyon olmasına karşın, patofizyolojisi halen tam olarak anlaşılamamıştır. Tanıda standartlaşmış klinik değerlendirme testlerinin olmaması ve uygulanan testlerin zaman alıcı olması, genellikle bu sorunun göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Ayrıca tedavi maliyetinin de artışına neden olmaktadır. Bu nedenle, kognitif fonksiyon bozukluğunun kan örneklerinin analizi ile belirlenmesi, zaman kaybını azaltabilecektir. Bu makalede, S100ß ve nöron spesifik enolaz başta olmak üzere, ameliyat sonrası kognitif fonksiyon bozukluğunun belirlenmesinde kullanılan biyobelirteçler incelendi.
Keywords : Kalp cerrahisi; nöron spesifik enolaz; ameliyat sonrası kognitif fonksiyon bozukluğu; S100ß
Viewed : 26955
Downloaded : 3772