ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp ameliyatı yapılan hastalarda heparin direncinin görülme sıklığı ve tedavi stratejilerinin değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma
Dilek Kazancı, Bahar Aydınlı, Sema Turan, Aslı Dönmez, Ahmet Saraç, Eslem İnce, Mine Chavush, Ayşegül Özgök
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7972
Amaç: Bu çalışmada açık kalp ameliyatı yapılan hastalarda heparin direncinin görülme sıklığı belirlendi ve tedavi stratejileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2010 tarihleri arasında anestezi dosyaları kullanılarak açık kalp ameliyatı yapılan 1101 ardışık hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, aktive edilmiş koagülasyon zamanı (ACT), ilave heparin dozu, taze donmuş plazma ve antitrombin III (AT-III) tedavi uygulamaları kaydedildi. İstatistiksel analiz, tüm kategorilerde frekans tabloları ve medyan hesaplamalara göre yapıldı.

Bulgular: Hastaların 409’una (%37) bir kere (n=305) ve iki kere (n=54) ilave heparin verildi. İkinci ilave heparin dozundan sonra ACT düzeyleri normal seyreden (<450 sn.) 49 hastaya (%4.45) taze donmuş plazma verildi. İki hastaya da (%0.18) AT-III tedavisi uygulandı. Hastalarımızın toplam %37’sine, sırasıyla %4.45 taze donmuş plazma ve %0.18 AT-III tedavi insidansı ile daha yüksek heparin dozu gerekti. Heparin direnci insidansı %4.6 idi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, heparin direnci gelişen hastalarda ACT düzeylerini normalleştirmek için en sık tercih edilen tedavi yönteminin taze donmuş plazma uygulaması olduğunu göstermektedir.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas; heparin; direnç
Viewed : 11609
Downloaded : 2594