ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Staphylococcus Aureus Pnömonilerinde Gelişen Cerrahi Komplikasyonlar
Oya Uncu İMAMOĞLU, Ilgaz DOĞUSOY, Tamer OKAY, Serap ŞİMŞEK, *Erhan TUNCAY
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
* Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Staphylococcus aureus sepsislerinde pulmoner tutulum yüksektir. Staphylococcus aureus enfeksiyonlarında klinik tablo aniden değişebilmekte ve hızla ilerleyerek komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada Eylül 1998 - Mayıs 1999 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde, Staphylococcus aureus pnömonisi sonrasında gelişen pulmoner veya plevral komplikasyonlar nedeniyle cerrahi girişim yapılarak tedavi edilen 4 olgu yer almaktadır. Olgular 4-16 yaşları arasında olup tümü erkek idi. 2 olguya toraks tüpü + kapalı su altı drenajı, 1 olguya bilateral toraks tüpü + kapalı su altı drenajı ve 1 olguya da toraks tüpü + kapalı su altı drenajını takiben torakotomi uygulanmıştır. Mortaliteye rastlanmadı. Hastanede kalış süreleri 22-58 gün arasında (ortalama 36.64 gün), cerrahi servisinde kalış süreleri ise 6-47 gün (ortalama 25 gün) arasındadır. Staphylococcus aureus sepsislerinde yüksek mortalitenin düşürülmesi yoğun bakım programı ve uzun süreli takip ile olasıdır.
Keywords : Staphylococcus aureus, pnömoni, komplikasyon
Viewed : 17205
Downloaded : 4441