ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakal Aortanın Ekstra-Anatomik Bypassda İnflow Kaynağı Olarak Kullanımı: Olgu Sunumu
H. Zafer İşcan, M. Kamil Göl, Ferit Çiçekçioğlu, Murat Bayazıt, Oğuz Taşdemir, *Nevzat Erdil
ürkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara,
*Özel Alkan Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Greft oklüzyonu veya enfeksiyonunda aorto-iliyak rekonstrüksiyonlarda abdominal yaklaşım riskli veya kontrendike olması halinde ekstra-anatomik bypass kullanılan alternatif tedavi yöntemi olmuştur. Son yirmi yılda popularize olan ve sık kullanılan aksillo-femoral bypass ile ilgil tecrübe artarken belirgin morbidite ve mortalite hızı, düşük açıklık oranı ile reoperasyon gereksiniminin yüksekliği alternatif aorto-iliyak rekonstrüksiyon stratejilerini tekrar kullanıma sokmuştur. Torako-femoral bypass optimal inflow kaynağı sunan, konvansiyonel aorto-femoral bypassla aynı ve hatta daha iyi açıklık oranına sahip, aksillofemoral bypassa üstün alternatif bir yoldur. Ekstra-anatomik bypass için torasik aortonın inflow olarak kullanılması, endikasyon, operatif strateji ve hemodinamik yarar açısından bir cerrahın armamentariyumunda bulunması gereken değişik bir yaklaşım açısı oluşturmaktadır.
Keywords : Ekstra-anatomik bypass, torako-femoral inflow, kaynak, Extra-anatomic bypass, thoraco-femoral inflow, source
Viewed : 12077
Downloaded : 2756