ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kavopulmoner anastomoz sonrası persistan plevral efüzyon gelişen bir olguda antegrad pulmoner kan akımın transkateter yolla kapatılması
Ahmet Çelebi1, Halil Demir1, Numan Ali Aydemir2, İlker Yücel1, Abdullah Erdem1
1Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5326
Glenn anastomozu gerçekleştirilerek palyasyon sağlanan üniventriküler tamir adayı hastalarda, antegrad pulmoner kan akımının korunması halen tartışmalıdır. Bu yazıda, üç yaşındaki kız çocuğunda antegrad pulmoner kan akımı korunarak, kavopulmoner anastomoz gerçekleştirildi. Tekrarlayan plevral efüzyon ve vena kava superior sendromu için yapılan kalp kateterizasyonunda, pulmoner arter ortalama basıncının (27 mmHg) Glenn anastomozu için oldukça yüksek olduğu izlendi. Antegrad pulmoner kan akımı transkateter yoldan Cardio-Fix Dukt okluder ile kapatıldıktan sonra, pulmoner arter ortalama basıncının (17 mmHg) Glenn anastomozu için kabul edilebilir düzeye inmesi sağlandı.
Keywords : Kavopulmoner anastomoz; duct okluder; transkateter girişim
Viewed : 9504
Downloaded : 2148