ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner anjiyosarkomun pulmoner endarterektomi ve pulmoner kapak replasmanı ile birlikte başarılı tedavisi
Mehmed Yanartaş, Ramesh S Kutty, Rober E Nadler, David P Jenkins
Department of Cardiothoracic Surgery, Papworth Hospital, Cambridge, UK
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6654
Pulmoner endarterektomi (PEA), kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) hastalarında etkili bir tedavi seçeneğidir. Pulmoner anjiyosarkomun (PS) semptomları, benzer radyolojik bulgular göstererek KPTEH’yi taklit edebilir. Bu yazıda, ilerleyici nefes darlığı ve anjinası olan 69 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Klinik ve radyolojik muayenede pulmoner kapağa uzanan ve ayırıcı tanıda PS olabileceğini gösteren bir kitle ile birlikte, pulmoner hipertansiyon tespit edildi. Pulmoner endarterektomi cerrahisi ile eş zamanlı pulmoner kapak replasmanı yapıldı. Histolojik incelemede, PS tanısı doğrulandı. Hasta adjuvan kemoterapi için yerel bir onkoloji kliniğine yönlendirildi.
Keywords : Anjiyosarkoma; pulmoner endarterektomi; pulmoner hipertansiyon
Viewed : 9076
Downloaded : 1990