ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endobronşiyal kapakçık ile ilk deneyimlerimiz: Akciğer hacim azaltılmasında yeni bir yöntem
Sedat Altın1, Sinem Nedime Sökücü1, Levent Dalar2, Ahmet Levent Karasulu2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5168
Endobronşiyal kapakçık, amfizemli hastalarda solunum fonksiyonu ölçümlerini ve yaşam kalitesini artırabilir. Kapakçık amfizemli akciğerin etkilenen kısmında inspiratuvar hava akımını bloke etmek için tasarlanmış olup, seçilmiş hastalarda akciğer hacim küçültücü cerrahisinin (AHKC) faydasını majör cerrahinin riskini almadan sunar. Ayrıca AHKC uygulanamayan olgularda ya da akciğer nakli öncesi akciğerlerde fonksiyonel kazanım sağlamak için bir olanak sunar. Bu yazıda, medikal tedaviye rağmen semptomları ve fonksiyonel kısıtlanmaları devam eden, dispne atakları nedeni ile sık hastane yatışı olan, heterojen amfizemli dört olguda endobronşiyal kapakçık kullanımı ile ilgili deneyimimiz tartışıldı.
Keywords : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; amfizem; endobronşiyal kapakçık; akciğer hacim küçültücü cerrahi
Viewed : 11319
Downloaded : 2073