ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
HEMODİALİZ AMAÇLI ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
AKBAŞ Haluk, KANKO Muhip, TEKİNALP Haldun, BÜLBÜL Serhat, ALP Mete
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, KOCAELİ
Kronik böbrek yetmezliğinde diyaliz, böbrek transplantasyonu öncesi hayatı idame için gereklidir. Hemodiyaliz en sık tercih edilen yöntemdir ve A-V fistül oluşturulması bu işlemi kolaylaştırır. Bununla birlikte, anastomoz tekniğinin ve yerinin uygun olmaması gibi teknik güçlükler ve böbrek yetmezlikli hastalarda sık rastlanan diyabet ve hiperkoagülopati gibi tablolar operasyonun başarısını azaltmaktadır. 1996-1999 (Ağustos) yılları arasında 182 hastada yapılan tüm arteriyovenöz fistül operasyonlarının retrospektif erken ve geç dönem takip sonuçları literatür eşliğinde irdelendi.
Keywords : A-V fistül, Hemodializ, A-V fistula, Hemodialysis
Viewed : 21513
Downloaded : 4126