ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transseptal Superior Girişimle Mitral Kapak Cerrahisi
Ö. Naci EMİROĞULLARI, Kutay TAŞDEMİR, Ramazan AŞIK, Alptekin YASIM, Alper KUNT, Hasan MERCAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Optimal mitral kapak ameliyatı, sinüs ve atrioventriküler düğüm fonksiyonları gibi atrial fizyolojiyi bozmayan yeterli görüş alanı gerektirir. Sekizi erkek üçü kadın 11 hastada transseptal superior (TSS) yaklaşım kullanıldı. TSS yaklaşım triküspid ve mitral annulusu önden ve üstten çevreleyen iki atrial insizyonla yapılır. Sağ atriotomi kesişi inferior vena kava kanülünün lateralinden apendaja doğru oblik olarak uzanır. Atrial septum fossa ovalis boyunca vertikal olarak açılır. Sağ atriotomi sağ atrium apendajı ve atrioventriküler sulkus arasındaki sağ koroner fossaya doğru uzatılırken septal insizyonla birleştirilir. Birleşen bu iki inssizyon sol atrium tavanında transvers olarak ilerletilir. Bir hastada ASD ve mitral darlığı vardı. Kalan hastaların üçü mitral kapak, üçü çift kapak, dördü ise üç kapak hastalığı nedeniyle ameliyata alındılar. Preoperatif 6 hasta atrial fibrilasyon, 5 hasta ise sinüs ritmindeydi. Postoperatif dönemde de hastalar aynı ritimde bulunuyordu. ASD ve kanama gibi komplikasyonlara rastlanmadı. Mortalite, nörolojik kompikasyonla kaybedilen tek hastadan oluşuyordu. TSS yaklaşım ilave komplikasyonlara yol açmadan mitral kapakta iyi bir görüş alanı sağlamaktadır.
Keywords : mitral kapak cerrahisi, transseptal superior, atriotomi, mitral valve surgery, transseptal superior, atriotomy
Viewed : 12026
Downloaded : 3028