ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserli hastalarda ağrının özellikleri
Lütfiye Pirbudak1, Meral Uyar2, Alper Sevinç3, Elzem Şen1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Gaziantep University, Division of Algology, Gaziantep, Turkey
2Department of Chest Diseases, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
3Department of Medical Oncology, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7211
Amaç: Bu çalışmada primer akciğer kanserli hastalarda ağrının özellikleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2004 - Ocak 2009 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji kliniğine başvuran 216 primer akciğer kanserli hastanın (184 erkek, 32 kadın; ort. yaş 63 yıl; dağılım 30-85 yıl) verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Kanserle ilişkili ağrının başlangıcı, yeri ve doğası değerlendirildi.

Bulgular: Ağrı sırt, omuz, üst karın, sakroiliyak eklem ve bacaklarda yerleşmiş idi. Çalışma grubunda, ağrı 154 hastada (%71.3) akciğer dışı metastaz, 62 hastada (%28.7) ise akciğerdeki primer tümörden kaynaklanmakta idi. Yüz beş hastada (%48.6) nöropatik ağrı, 61 hastada (%28.2) ise viseral ağrı vardı. Viseral ve nöropatik ağrının ortalama başlama zamanı sırasıyla 2 ve 12 hafta idi. Tıbbi tedavi hastaların %68.5’de etkili bulundu. Ancak hastaların %31.5’de tıbbi tedaviye ek olarak santral ve periferik bloklar ile ağrı kontrol edildi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, nöropatik ağrının çalışma grubunda daha sık görüldüğünü ve ağrının tüm hastalarda tıbbi veya girişimsel yöntemler ile kontrol altına alındığını gösterdi.

Keywords : Kanser; girişimsel yöntemler; ağrı yönetimi; akciğer
Viewed : 8677
Downloaded : 2071