ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Verapamil, papaverin ve nitrogliserinin izole sıçan aortu üzerindeki vazodilatör etkilerinin karşılaştırılması
Turan Ege1, Ümit Halıcı1, Özcan Gür2, Selami Gürkan2, Demet Özkaramanlı Gür3, Enver Duran1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
3Department of Cardiology, Tekirdag State Hospital, Tekirdağ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7870
Amaç: Bu çalışmada verapamil, papaverin ve nitrogliserinin sıçan aort preparatlarında oluşturduğu vazodilatör etkileri in vitro izole doku banyosu sistemi ile karşılaştırıldı ve izole sıçan aortu örneklerinde vasküler endotelin vazodilatör yanıtları üzerindeki rolü değerlendirildi.

Çalışma planı: Otuz adet Wistar tipi erkek sıçandan alınan torasik aort segmentleri (Her ilaç için 20 endotelli 20 endotelsiz olmak üzere; 2 mm genişliğinde toplam 120 vasküler halka) içinde Krebs solüsyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. Doku örnekleri fenilefrin ile izometrik kasılma sağlandıktan sonra verapamil, papaverin ve nitrogliserinin her biri ile ayrı ayrı izometrik gevşeme yanıtları konsantrasyon-yanıt eğrisi oluşturacak şekilde kaydedildi. Bu işlem endotelsiz doku preparatlarında da tekrarlandı.

Bulgular: Papaverin ve verapamilin 10-8 M konsantrasyondan itibaren gevşeme yanıtı oluşturmaya başladığı ve 10-3 M konsantrasyonda maksimuma çıktığı, nitrogliserinin ise daha düşük konsantrasyonda 10-12 M’de etki göstermeye başladığı ve maksimum etkisini 10-6 M konsantrasyonda gösterdiği saptandı. Nitrogliserin en potent ilaç iken, verapamil ile papaverin bunu takip etmekteydi. Etkinlik yönünden değerlendirildiğinde ise, en etkili ilaçlar sırasıyla papaverin (%140.5±6.7), nitrogliserin (%110.8±1.35) ve verapamil (%99±4.14) idi. Endotelsiz aort preperatlarında yanıtlar benzerdi (p≥0.05, F test).

Sonuç: İzole sıçan aortunda yapılan çalışmada potensi en yüksek olan ilaç nitrogliserin, etkinlik yönünden en güçlü ilaç ise papaverin idi. Çalışma bulgularımız endotelin bu ilaçların oluşturduğu vazodilatasyon yanıtında rol oynamadığını gösterdi.

Keywords : Aort; nitrogliserin; papaverin; vazodilatasyon; verapamil
Viewed : 10112
Downloaded : 2870