ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Holmium:YAG lazer ile tedavi edilen endobronşiyal benign schwannoma olgusu
Ahmet Feridun Işık, Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4801
Bu yazıda, eforla artan nefes darlığı yakınması ile başvuran 35 yaşında, 28 haftalık gebe olgu sunuldu. Ön-arka göğüs grafisinde sol hemitoraksta total atelektazi izlendi. Bronkoskopi muayenesinde sol ana bronş girişinde, lümeni tama yakın tıkayan tümöral lezyon görüldü ve holmium:YAG lazer ile lezyon tamamen çıkarıldı. Doğum sonrası kontrol göğüs bilgisayarlı tomografisi ve bronkoskopisi normal idi. Endobronşiyal schwannomun standart tedavisi cerrahidir. Ancak, özellikle endoluminal lezyonlar lazer, elektrokoter, argon plazma ve mekanik rezeksiyon ile tedavi edilebilir. Endoskopik tedaviler sonrası tümör kalıntısı tespit edilirse veya hastalık tekrarlarsa, cerrahi girişimler tercih edilmelidir.
Keywords : Bronkoskopi; endobronşiyal schwannom; holmium:YAG lazer
Viewed : 10519
Downloaded : 1917