ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan sol ventriküler anevrizma: Olgu sunumu
Ahmet İrdem, Mehmet Kervancıoğlu, Metin Kılınç
Department of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7273
Doğuştan sol ventriküler anevrizma, nadir görülen bir kalp anomalisidir. Diğer doğuştan kalp defektleri ile birlikteliği sıktır. Asemptomatik olması nedeni ile hastalığın tanısında görüntüleme yöntemleri önemli yer tutmaktadır. Bu yazıda, nadir görülen ve doğuştan kalp hastalığı ile birlikte olan, iki boyutlu ekokardiyografi ve anjiyografi ile tanısı konulan, doğuştan sol ventriküler anevrizması olan bir aylık kız olgu sunuldu.
Keywords : Anevrizma; anjiyografi; doğuştan; ekokardiyografi; sol ventrikül
Viewed : 9590
Downloaded : 1962