ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortomezenterik baypas sonrası tekrarlayan mezenterik iskeminin endovasküler tedavisi
Murat Günday1, Mehmet Özülkü1, Erdal Karagülle2, Erkan Yıldırım3, Özgür Çiftçi4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7376
Yetmiş bir yaşında erkek hasta kliniğimize karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve kilo kaybı ile başvurdu. Fizik muayenede karında yaygın hassasiyet ve rebound ile bağırsak sesleri hipoaktif olarak saptandı. Abdominal bilgisayarlı tomografide superior mezenterik arter başlangıç ve proksimal 2 cm’lik segment düzeyinde tıkalı idi. Akut karın bulguları olması ve anjiyografik olarak bu tıkanıklığın açılamayacağına girişimsel radyolog tarafından karar verildiği için, hasta ameliyata alındı. Superior mezenterik arter ile infrarenal aort arasına safen ven ile baypas yapıldı. Hastanın yakınmalarının bir ay sonra tekrarlaması nedeniyle tekrar abdominal bilgisayarlı tomografi çekildi. Tomografi taramasında safen greftte tıkanıklık saptanması nedeniyle anjiyografi yapıldı. Anjiyografi kılavuzluğunda inferior mezenterik artere stent takıldı. Hasta işlem sonrası birinci ayda olup, müphem karın ağrıları d ışında sorunsuzdur.
Keywords : Aortomezenterik baypas; kronik mezenterik iskemi; endovasküler tedavi
Viewed : 12559
Downloaded : 3079