ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut koroner sendroma neden olan protez aort kapakçığının intermitan disfonksiyonu
Channabasavaraj Hiremath, Trushar Gajjar, Nageswar Rao, Neelam Desai
Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Sri Sathya Sai Institute of Highar Medical Sciences, Prasanthigram, Andhra Pradesh, India
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6859
Protez aort kapakçığının intermitan disfonksiyonu nadir, fakat saptanması güç olabilen yaşamı tehdit eden bir durumdur. Klinik tablo kendini yük/perfüzyon dengesizliğine bağlı şiddetli bir akut iskemi veya kalp yetmezliği olarak gösterebilir. Bu yazıda inen aort anevrizması ile birlikte biküspid aort kapakçık stenozu nedeniyle beş yıl önce Bentall ameliyatı yapılan, protez aort kapakçığında intermitan disfonksiyon olan 37 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Elektrokardiyografide aVR ve V1 derivasyonlarda geçici ST yükselmesinin eşlik ettiği sinüs taşikardi ve I, II, III, aVF ve V3-V6 derivasyonlarında ST çökmesi izlendi. Fizik muayene ve laboratuvar sonuçları normal olmakla birlikte, transtorasik ekokardiyografide sol ana ostiumun yakınındaki kapaktan köken alan flep benzeri pannus izlendi. Koroner anjiyografide koronerler normaldi. Hastaya ameliyat planlandı ve pannus eksize edildi. Ameliyat sonrası dönem sorunsuzdu.
Keywords : Akut koroner sendrom; intermitan aort yetmezliği; pannus
Viewed : 9368
Downloaded : 2168