ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir bir koroner arter anomalisinin koroner arter baypas greft cerrahisi ile tedavisi: Olgu sunumu
Cem Atik1, Cem Arıtürk2, Orhan Karabörk2, Ali Arıkan2, Mustafa Çetin3, Göksel Kütük4
1Osmaniye Özel Yeni Hayat Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Osmaniye, Türkiye
2Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
4Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5017
Tek koroner arter, aort kökünden tek koroner ostiyum aracılığıyla çıkan ve başka bir ostiyumun gözlenmediği izole koroner arter olarak tanımlanır. Tek koroner arter, bütün kalbin kan akımını sağlar. Bu yazıda, tipik göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi sonrası ameliyat edilen ve tek koroner arter tanısı konulan 65 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Koroner anjiyografide tüm koroner sistemin sağ sinüs valsalvadan çıktığı, sol ön inen arter ve sağ koroner arter proksimal kısımda kritik lezyonları olduğu görüldü. Hasta acil olarak ameliyata alındı ve ameliyat sonrası beşinci gün taburcu edildi.
Keywords : Koroner arter anomalisi; koroner baypas cerrahisi; tek koroner arter anomalisi
Viewed : 8904
Downloaded : 1950