ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multipl pulmoner arteriyovenöz fistülün iki aşamalı başarılı transkateter embolizasyonu
Ender Ödemiş, Erkut Öztürk, Hasan Tahsin Tola, Alper Güzeltaş
Department of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6563
Pulmoner arteriovenöz fistüller (PAVF), pulmoner kapiller yatak olmaksızın anevrizmal kese veya dilate kıvrımlı kanallarla pulmoner arterler ve venler arasındaki anormal bağlantılardır. Klinik tablosu çocukluk çağında egzersiz intoleransı ve hipoksemi ile kendini gösterir. Günümüzde çocukluk çağında coil, balon ve çeşitli cihazlar ile transkateter kapatma yöntemleri, cerrahi girişime kıyasla, tercih edilen tedavi seçenekleridir. Amplatzer® vasküler plug, periferik ve santral vasküler yapılara ait çeşitli patolojilerin tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yazıda, multipl PAVF’nin Amplatzer vasküler plug (I ve II) cihazı kullanılarak iki aşamalı olarak başarılı bir şekilde kapatıldığı üç yaşında erkek bir olgu sunuldu.
Keywords : Amplatzer vasküler plug; çocuk; pulmoner arteriyovenöz malformasyon
Viewed : 9686
Downloaded : 1918