ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan kalpte koroner arter baypas greft cerrahisi sonrasında serbest bağırsak perforasyonu: Crohn hastalığının nadir bir komplikasyonu
Kaan Kaya1, Doğan Kahraman1, Anar Emrah1, Levent Enver1, Ümit Özyurda2
1Department of Cardiovascular Surgery, Kavaklıdere Umut Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6741
Kardiyak cerrahi sırasında gastrointestinal komplikasyon görülme sıklığı düşük olmakla birlikte, bu komplikasyonların geç tanısı yüksek mortalite oranı ile hastanede yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır. Erken ameliyat sonrası dönemde sedasyon ve analjeziye bağlı olarak hastalar semptomlarını tarif edemedikleri için, tanı koymak genellikle zordur. Akut sendrom tanısı konmuş 56 yaşında erkek hastaya atan kalpte koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı yapıldı. Erken ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçen hastada şiddetli bir karın ağrısı ile birlikte hemodinamik bozulma meydana geldi. Akut mezenterik iskemi ön tanısı ile tanı amaçlı laparotomi yapıldı. Ameliyat sırası konulan tanı bağırsak perforasyonu ile birlikte Crohn hastalığı idi. Tanı serolojik testler (pozitif Anti-Saccharomyces Cerevisiae antibody ve negatif anti-nötrofil sitoplazmik antikor) ve patolojik inceleme ile doğrulandı. Bağırsak perforasyonu Crohn hastalığının nadir bir komplikasyonudur. Bu, koroner arter hastalığı ile birlikteliği literatürde bildirilen ilk olgudur.
Keywords : Bağırsak perforasyonu; Crohn hastalığı; atan kalpte koroner arter baypas greft cerrahisi
Viewed : 8040
Downloaded : 2107