ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alt Ekstremite Revaskülarizasyonu Sırasında Cilt Parsiyel Oksijen Basıncı Monitörizasyonu
Nevzat DOĞAN, Haldun KARAGÖZ, Nevin GÜMÜŞLÜOĞLU, Fuat BİLGEN, Mutasım SÜNGÜN, Ali KOCAİLİK, Enver DURAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi ABD
Alt ekstremite revaskülarizasyonu sırasında 14 hastada (20 ekstremitede) hasta ayak sırtından cilt parsiyel oksijen basıncı (tcPO2: transcutaneous oxygen tension) monitörize edildi. Yapılan ameliyatın cinsine göre aortaya ya da femoral artere konan klemp öncesi, klemp sonrası ve revaskülarizasyon sonrası değerler kaydedildi. Genel anestezi altında %30-35 oranında O2 solutulan olguların hasta ekstremitelerinde preoperatif olarak ortalama 34,25 mm Hg (en düşük 15, en yüksek 65 mm Hg) olarak ölçülen tcPO2 değeri kros klemp konduktan sonra ortalama 8.9 mm Hg’ya (en düşük 3, en yüksek 15 mm Hg) revaskülarizasyon sonrasında ise ortalama 77,1 mm Hg’ya (en düşük 47, en yüksek 144 mm Hg) yükselerek (p<0.001) operasyon sonucunu değerlendirmede yol gösterici olmuştur.
Viewed : 10678
Downloaded : 2554