ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik aorttan kanlanan bronşiyal karsinoid tümör
İsa Döngel1, Hakan İmamoğlu2, Mehmet Bayram3
1Department of Thoracic Surgery, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
2Department of Radiology, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
3Department of Chest Diseases, Bezm-i Alem Vakıf University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5870
Bronşiyal karsinoid tümörleri, trakeobronşiyal ağaç tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluşturan nöroendokrin tümörleridir. Belirtileri tümörün yeri, boyutu veya salgılanan nöroendokrin hormonlara bağlıdır. Bu yazıda, nefes darlığı, retrosternal ağrı ve astım benzeri semptomları ile başvuran 48 yaşında kadın bir olgu sunuldu. Bilgisayarlı tomografisinde torasik aorttan kaynaklanan aberan arteriyel kanlanması olan ve santral konumda bulunan kitle lezyonu saptandı. Bronkoskopide endobronşiyal lezyon saptanmadı. Sol torakotomi ile aberan arter ligate edildi ve kesildi. Sol alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Histopatolojik incelemede lenf nodu tutulumu olmayan tipik karsinoid tümör saptandı. Hasta 21 aylık takip sonrasında nükssüz ve klinik olarak iyi idi.
Keywords : Arter; akciğer kanseri; nöroendokrin
Viewed : 8215
Downloaded : 2183