ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Taşiaritmi ile birliktelik gösteren dermoid kist: Olgu sunumu
Murat Öncel1, Mustafa Çalık2, Güven Sadi Sunam1
1Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4731
Bu yazıda, öksürük, nefes darlığı ve çarpıntı yakınması ile başvuran ve taşiaritmi nedeni ile kardiyoloji polikliniğinden kliniğimize mediastinal kitle ön tanısı ile sevk edilen 45 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ hemitoraks orta mediastende, 7x6 cm boyutlarında hava-sıvı seviyesi veren düzgün, lobüle sınırlı, yer yer kalsifikasyon içeren kistik kitle saptandı. Sağ arka yan torakotomi insizyonu ile beşinci kaburgalar arası aralıktan toraksa girildi. Gözlemde üstte vena kava superior üzerinden başlayıp alt loba ulaşan mediasten kitlesi tespit edildi. Kitle eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu saç, kıkırdak ve yağ bezlerini içeren dermoid kist olarak değerlendirildi. Bu olgu, mediasten kistlerinde kardiyak aritmi nadir rastlanan bir bulgu olması nedeni ile sunuldu.
Keywords : Dermoid kist; taşiaritmi; torakotomi
Viewed : 9156
Downloaded : 1999