ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Gebelikte tekrarlayan spontan pnömotoraks
Deniz Cemgil Arıkan1, Mahmut Tokur2, Mehmet Ergin3, Derya Yenibertiz4
1Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversity, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Chest Surgey, Medical Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversity, Kahramanmaraş, Turkey
3Department of Emergency, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey
4Department of Chest Dsease, Kahramanmaraş State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5658
Spontan pnömotoraks gebelikte nadir görülen, hayatı tehdit eden bir patolojidir. Bu yazıda, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmaları ile doğum öncesi kliniğimize başvuran, G2P1 gebeliğinin 34. haftasında olan 28 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Akciğer grafisinde sağda yaygın pnömotoraks izlendi. Göğüs tüpü takıldıktan sonra hastada yaklaşık 15 gün içerisinde iki kez pnömotoraks gelişti. Hastaya göğüs tüplü olarak spinal anestezi altında acil sezaryan yapıldı. Hastanın takibinde çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde hemitoraks sağ alt lobda bül görüldü. Sağ torakotomi ile büllektomi yapıldı.
Keywords : Pnömotoraks; gebelik; nüks; spontan
Viewed : 9113
Downloaded : 1838