ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Duktus Arteriozus Açıklığının Kateterizasyon Yöntemiyle Kapatılması; Olgu Seçimi, Uygulama Tekniği ve Komplikasyonlar
Ümrah AYDOĞAN, Talat CANTEZ, Aygün DİNDAR
İ. Ü., İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Duktus arteriozus açıklığı (PDA)’nın transkateter yöntemle kapatılmasının küçük yaş gruplarında da uygulanabilirliği ilk kez 1979’da Rashkind tarafından gösterilmiştir. Daha sonraki yıllarda uygulama tekniğindeki gelişmelere paralel olarak, bu yöntem birçok kardiyoloji merkezince benimsenmiş ve uygulama alanına sokulmuştur. Bu yazıda PDA’un transkateter oklüzyon yönteminde olgu seçimi, uygulama tekniği ve karşılaşabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi vermektedir.
Viewed : 15550
Downloaded : 4373