ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MitraClip implantasyonunun kısa dönem sonuçları: Türkiye'den tek merkezli deneyim
Hale Ünal Aksu1, Nevzat Uslu1, Hüseyin Aksu1, Ömer Faruk Baycan1, Mehmet Ertürk1, Abdurrahman Eksik1, Mehmet Gül1, Fatma Banu Binbaş2, Mustafa Kemal Erol1, İhsan Bakır3
1Departments of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8622
Amaç: Bu çalışmada MitraClip implantasyonunun işlem başarısı ve erken dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Temmuz 2012 - Şubat 2013 tarihleri arasında kliniğimizde 15 hastaya (12 erkek, 3 kadın; ort. yaş 60.8±13.0 yıl; dağılım 35-78 yıl) MitraClip ameliyatı uygulandı. Tüm hastalar yüksek cerrahi riski bulunan veya kardiyovasküler cerrahlar tarafından ameliyat edilemez kabul edilen, semptomatik ciddi fonksiyonel mitral yetersizliğine sahipti.

Bulgular: İşlem başarısı %93.33 idi. Biri hariç tüm hastalara MitraClip başarılı bir şekilde implante edildi. İşlem sonrasında mitral yetersizlik şiddeti ortalama 2.1±0.5 derece azaldı. Bir aylık takipte hastaların ortalama NHYA fonksiyonel kapasiteleri 3.9±0.4’den 2.6±0.8’e geriledi. İlk bir aylık takipte kardiyak dışı nedenlere bağlı iki ölüm (%13.33) olayı oldu.

Sonuç: MitraClip sistemi, cerrahi yüksek riskli veya ameliyat edilemez kabul edilen semptomatik ileri fonksiyonel mitral yetersizliği bulunan hastalarda güvenle uygulanabilir. İlk deneyimimiz bu hastalarda akut ekokardiyografik ve erken dönem klinik iyileşme göstermiştir.

Keywords : MitraClip; mitral yetersizliği; mitral kapak tamiri
Viewed : 9918
Downloaded : 2013