ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntrauterin perikardiyosentez sonrası prematür bebekte intraperikardiyal teratom eksizyonu
Zeynep Eyileten1, Anar Aliyev1, Fikri Demir2, Acar Koç3, Ercan Tutar2, Semra Atalay2, Adnan Uysalel1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty Ankara University, Ankara, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, Medical Faculty Ankara University, Ankara, Turkey
3Departments of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7595
Fetal ve yenidoğan döneminde multidisipliner yaklaşımla tedavi edilen, önemli perikardiyal efüzyonun eşlik ettiği dev intraperikardiyal teratom olgusu sunuldu. Hasta, ikiz eşi olup, diğer kardeş sağlıklıydı. Fetüse sezeryan ile doğum öncesinde tamponad bulguları nedeniyle intrauterin perikardiyosentez gereksinimi oldu. Prematür bebek, yaşamın ikinci gününde kalp ameliyatına alınarak tümör eksize edildi. Patolojik incelenme sonucu immatür teratom olarak bildirildi. Hasta ameliyat sonrası sorunsuzdu.
Keywords : İntraperikardiyal; perikardiyosentez; prenatal; prematür bebek; teratom
Viewed : 9185
Downloaded : 1705